Vilka avgifter har KPA Pension för KAP-KL?

KPA Pension har de lägsta avgifterna för traditionell pensionsförsäkring. Kostnad: 48 kr per försäkring och år. Förvaltningsavgift: 0,15% inklusive kapitalförvaltningsavgift. För fondförsäkringen betalar du bara 75 kr/år samt 0,20-0,40% i fondavgift.