Hur fungerar återbetalningsskydd?

Om du avlider innan du börjar ta ut pensionen betalas ditt sparade pensionskapital ut till din familj (förmånstagare) under fem år. Avlider du efter du börjat ta ut din pension, övergår utbetalningarna till förmånstagaren med samma belopp som du själv skulle ha fått.

Skyddet kostar ingenting i sig. Däremot får du inte ta del av det som kallas arvsvinst, pengar som kommer från andra pensionssparare som avlidit och som inte haft ett återbetalningsskydd.

Förmånstagarna är i första hand make/maka/sambo/registrerad partner, och i andra hand barn.

Om du väljer att inte ha återbetalningsskydd får anhöriga inte ta del av det kapital som finns sparat i din försäkring om du skulle avlida. Däremot blir din egen pension något högre eftersom du får ta del av arvsvinster från andra försäkringstagare som avlider innan de hinner ta ut sitt sparade kapital.

Om du tar bort återbetalningsskyddet innebär det att du får ta del av arvsvinster och din pension blir då något högre. Det går dock inte att på förhand tala om vad beloppet blir, utan det varierar.

Vill du ta bort återbetalningsskyddet gör det du det på Mina sidor under Efterlevandeskydd.