Hur mycket har mitt pensionskapital ökat?

Ökningen för ditt pensionskapital under föregående år ser du på värdebeskedet under rubriken Avkastning om du har en traditionell försäkring och under rubriken Värdeförändring om du har en fondförsäkring.

Nyckeltal för vår traditionella pensionsförsäkring

Aktuell avkastning för vår fondförsäkring