Hur ser jag att min försäkring är under utbetalning?

Du som redan har påbörjat en utbetalning kan se det på ditt värdebesked genom att ett utbetalt belopp och ett sista utbetalningsdatum finns angivet.