Kan jag ta ut mitt pensionskapital?

Ja, förutsatt att du inte redan har påbörjat en utbetalning och att du har fyllt 55 år. Vänd dig till kundservice på 020-650 500 eller kundservice@kpa.se så får du hjälp. Du som redan har påbörjat en utbetalning kan se det på ditt värdebesked genom att ett utbetalt belopp och ett sista utbetalningsdatum finns angivet.