Vad innebär återbetalningsskyddet?

Det är ett efterlevandeskydd där ditt försäkringskapital betalas ut till dina efterlevande, dina förmånstagare. Om du har återbetalningsskydd och avlider innan du börjar ta ut pensionen betalas ditt sparade pensionskapital ut till din förmånstagare under fem år. Avlider du efter du börjat ta ut din pension, övergår utbetalningarna till förmånstagaren med samma belopp som du själv skulle ha fått.