Varför betalar jag avkastningsskatt?

Avkastningsskatten är reglerad i lag. Skatten beräknas inte på den verkliga avkastningen utan på försäkringskapitalets värde den 1 januari multiplicerat med föregående års genomsnittliga statslåneränta. Avkastningsskatt ska betalas oavsett om försäkringen har ökat eller minskat i värde så du beskattas alltså även om avkastningen skulle vara negativ.