Här kan du hämta en blankett för att beställa behörighet till KPA Direkt 2.0.

  1. Hämta blanketten här
  2. Spara filen lokalt på din dator
  3. Fyll i samtliga fält i blanketten
  4. Skriv ut och underteckna blanketten
  5. Skanna in blanketten
  6. Maila den till behorighet@kpa.se  

När din behörighet är klar får du besked om det via e-post.

 

)