Enklare rutin för pensionsskuldsberäkningar på era förtroendevalda

Vi förenklar rapportering och redovisning av pensionsskulden för förtroendevalda ytterligare. Funktionalitet för förtroendevalda som omfattas av PBF och PRF-KL finns nu i Nya KPA Direkt.

Hädanefter vill vi att ni rapporterar uppgift om pensionsgrundande inkomst direkt i Nya KPA Direkt i stället för att skicka särskilt underlag via fil i Säkra meddelanden.

Uppdatera pensionsgrundande inkomst för förtroendevalda som omfattas av PBF/PRF-KL i Nya KPA Direkt

I december kommer vi att hämta underlag till pensionskostnadsberäkningen av förtroendevalda från Nya KPA Direkt. Det är därför extra viktigt att ni uppdaterar pensionsgrundande inkomster och kontrollerar den registrering av pensionsgrundande uppdrag som vi gjort utifrån tidigare uppgifter från er. Beräkningen på era förtroendevalda kommer levereras automatiskt i samband med era ordinarie beräkningar.

Viktigt: Senast den 10 november måste ni vara klara med uppdateringen av 2020 års pensionsgrundande inkomst!

Observera att dessa uppgifter endast kommer att användas av Pensionsekonomi på KPA Pension inför er pensionskostnadsberäkning och inte i samband med en pensionsanmälan för den förtroendevalde.

Hur uppdaterar ni pensionsgrundande inkomst?

För att registrera uppgift om pensionsgrundande inkomst behöver man en särskild behörighet, vilket era pensionshandläggare normalt har. Instruktion hur man uppdaterar och ändrar uppgifter finns här samt i Nya KPA Direkt under Pensionskostnadstjänst/Hämta beräkning/Förtroendevalda. Där finns också en excelfil med de förtroendevalda som vi tidigare gjort en beräkning för. Vi vill att ni går igenom era förtroendevalda i Nya KPA Direkt och säkerställer att allt är korrekt registrerat. 

Ni bör särskilt kontrollera:

  • Är det rätt att dessa personer omfattas av PBF/PRF-KL
  • Saknas någon? Lägg till den personen i så fall.
  • Uppdatera pensionsgrundande inkomst 2020
  • Stämmer anställningsdatumet? (Samma som tillträdesdatumet för PBF/PRF-KL.)

Ingen förändring av OPF-KL

Förtroendevalda som omfattas av OPF-KL rapporterar ni som vanligt, via fil.

Ingen förändring vid pensionsanmälan för förtroendevalda

Pensionsanmälan berörs inte av denna förändring. Även i fortsättningen ska pensionsanmälan för förtroendevalda med PBF/PRF-KL/OPF-KL skickas på blankett via Säkra Meddelanden. 

Frågor

Har du frågor är du välkommen att kontakta oss på telefon 08-665 06 80 eller via e-post pskuld@kpa.se. Ni som har Politiker plus och undrar över något kontaktar oss via seniorkonsulterna@kpa.se för att få hjälp.