Behöver du djupare förklaringar på skillnader mellan olika pensionskostnadsberäkningar?

Pensionskostnaderna har för många kommuner och regioner stigit de senaste åren och tar en stor del av budgeten. Flera kunder önskar mer information kring skillnader mellan olika beräkningar.

Vi märker också att fler kunder efterfrågar djupare förklaringar hur man själv kan göra simuleringar och vilka effekter till exempel Corona får på kommunens eller regionens pensionskostnader.

Erbjudande – genomgång av era pensionskostnader

Pensionskostnadsgenomgången går till så att vi har ett digitalt möte där vi tillsammans går igenom skillnader och effekter jämfört med föregående beräkning. I den rapport som vi framställer sammanfattas skillnader i avsättning, ansvarsförbindelse och premiekostnader. Mötet sker digitalt via Teams.

På mötet går vi igenom:

  • Skillnader och effekter jämfört med föregående beräkningar.
  • Avsättningen, ansvarsförbindelsen samt kostnader på den avgiftsbestämda ålderspensionen.
  • I de fall den förmånsbestämda ålderspensionen är tryggad i försäkring görs en jämförelse även på dessa delar. Utöver innevarande år tittar vi på skillnader på prognosåren.
  • Vi går även igenom prognosen och andra nyheter som har eller kan komma att påverka era pensionskostnader.

Kostnad 

För en kommun eller en region med över 20 000 invånare är priset 4 500 kronor. En kommun med färre än 20 000 invånare betalar 3 500 kronor.

Anmäl ert intresse via e-post

Skicka in din anmälan till pskuld@kpa.se. Ange att ni vill ha vårt erbjudande om pensionskostnadsrapport så kontaktar vi dig.

Vi skickar sedan några förslag på datum för en genomgång i början på januari. Ni kan innan, under eller efter mötet skicka in kompletterande frågor.

Vilka hos er borde vara med?

Målgruppen är era ekonomer, de som berörs av siffrorna. Det kan också vara bra om en medarbetare från HR är med. 

Vilka är fördelarna med detta sätt att jobba med en beräkning?

Det finns stora fördelar att samlas kring en beräkning och diskutera frågor om underlag, utfall och prognos. Ni kommer känna en ökad trygghet i beräkningen och kunna förklara detta vidare i er organisation.