Vill du få hjälp med rapporteringen?

KPA Pension erbjuder en särskild rapporteringstjänst till er som inte har möjlighet att rapportera maskinellt.

Tjänsten avser alla obligatoriska rapporteringar under 2023.

Rapporteringstjänsten kommer att underlätta för dig som har många arbetstagare att rapportera och som saknar möjlighet att rapportera maskinellt.

Rapporteringstjänsten innebär

  1. Vi skickar ett underlag, en rapporteringsfil, som ni kompletterar med uppgifter om till exempel arbetstagare och lön.
  2. Ni laddar upp filen i Nya KPA Direkt.
  3. Vi verifierar att rätt information finns med. (Vi kommer inte kunna kontrollera att t.ex. löner stämmer.)
  4. Ni godkänner att filen kan läsas in i Nya KPA Direkt.

Pris för rapporteringstjänsten

Upp till 10 anställda: 5 000 kr/år

11-100 anställda: 10 000 kr/år

101-300 anställda: 15 000 kr/år

301-1 000 anställda: 20 000 kr/år

Om ni har fler än 1 000 anställda diskuterar vi upplägg och prisuppgift.

Uppgifter om arbetsgivaren

Läs mer om vår hantering av personuppgifter och dina rättigheter här.