Se möjligheterna med AKAP-KL

Många känner inte till att avtalet AKAP–KL öppnar för nya möjligheter när det gäller att anpassa tjänstepensionen till ett modernt erbjudande.

En vanlig frågeställning som våra seniorkonsulter får från kommuner och regioner är;
-Hur kan vi använda oss av AKAP-KL i situationer som nyrekrytering, till chefspensioner och övriga anställda?


Med AKAP-KL kan du erbjuda:
• En alternativ pensionslösning för ledande befattningshavare samt vid nyrekrytering.
• AKAP-KL till andra anställda i befintlig anställning som är födda före 1986.

KPA Pension:s seniorkonsulter kan hjälpa er med beräkning av eventuell tilläggspremie, förstudie samt implementation vid byte från KAP-KL till AKAP-KL. Vid beräkning av tilläggspremie tillämpar vi de centrala parternas rekommendation om Riktlinjer för arbetsgivare vid erbjudande av AKAP-KL i stället för KAP-KL.


Kontakta oss så berättar vi mer:

Seniorkonsulter på KPA Pension

Bernt Mahr

Ansvarsområde: Kompetens och erfarenhet i strategiska och komplicerade frågeställningar om pensionsavtal, pensionspolicy, chefsavtal, pensionshantering och verksamhetsövergångar

Telefon: 08-665 06 38

E-post: bernt.mahr@kpa.se

Patrik Andersson

Ansvarsområde: Kompetens och erfarenhet i strategiska och komplicerade frågeställningar om pensionsavtal, pensionspolicy, chefsavtal, pensionshantering och verksamhetsövergångar

Telefon: 08-665 05 15

E-post: patrik.andersson@kpa.se

Susanne Walldén

Ansvarsområde: Kompetens och erfarenhet i strategiska och komplicerade frågeställningar om pensionsavtal, pensionspolicy, chefsavtal, pensionshantering och verksamhetsövergångar.

Telefon: 08-665 06 06

E-post: susanne.wallden@kpa.se