Företag som ska teckna avtal om AKAP-KR

Vid årsskiftet 2022/2023 behöver arbetsgivare med PA-KFS 09 ha ett nytt avtal för pensionsadministration av AKAP-KR på plats. Med både tjänstegrupplivförsäkringen TGL-KL, familjeskydd AKAP-KL och administrationen av pensioner hos KPA Pension får ni en enklare vardag.

Hur vet jag om vi ska gå över till AKAP-KR?

Den överenskommelse som har slutits mellan Sobona och de fackliga organisationerna gäller för att företag som idag har PA-KFS 09, dock ej trafikföretagen samt några museumsföretag. Men om ni är osäkra bör ni kontakta medlemsservice på Sobona.

Teckna avtal om familjeskydd, en obligatorisk försäkring

Arbetsgivare med kollektivavtal behöver från och med 1 januari 2023 ha tecknat avtal om familjeskydd AKAP-KR. KPA Tjänstepension AB är ensam försäkringsgivare och kommer, med början i oktober, skicka ett försäkringsavtal till arbetsgivare för signering.

Informationstillfällen om avtalet

KPA Pension arrangerar informationsträffar både för era anställda och för pensionshandläggare. Inbjudan till dessa skickas ut under hösten.