Om en arbetsgivare med PA-KFS 09 Trafik efter årsskiftet nyanställer en individ, kommer då denne att tillhöra avtalet PA-KFS 09 Trafik?

PA-KFS 09 Trafik ska fortfarande in på PA-KFS 09 Trafik, inte AKAP-KR.