För dig som arbetar med pensionsfrågor i kommun, landsting och kommunala företag

Handläggning och administration av pensioner ger ofta upphov till frågor.  Arbetar du med dessa frågor i en region, i ett landsting, en kommun eller ett  kommunalt företag finns dina kontaktpersoner här nedan. Vi hjälper dig med dina  frågor.


Chef

berivan.jpg

Berivan Roozbayani

Ansvarsområde: Kommuner, landsting och kommunala företag
Telefon: 08-665 05 27
anna_palm.jpg

Anna Palm

Ansvarsområde: Upphandling och kundkontakter
Telefon: 08-665 04 81

Kundansvariga

gunilla_appeldahl.jpg

Gunilla Appeldahl

Ansvarsområde: Kommuner i Halland-, Blekinge-, Västra Götaland- och Gävleborgs län. Landstingen/regionerna i Södra Sverige samt kommunala företag
Telefon: 08-665 04 19
miko_ervasti.jpg

Mikko Ervasti

Ansvarsområde: Kommuner i Västra Götaland, Dalsland, Örebro län, Bohuslän, Värmland. Landsting i Stockholm, Östergötland och Sörmland
Telefon: 08-665 48 87
lars_hedenstedt.jpg

Lars Hedenstedt

Ansvarsområde: Kommuner i Stockholms-, Uppsala- och Värmlands län
Telefon: 08-665 05 88
leif_nyberg.jpg

Leif Nyberg

Ansvarsområde: Landsting i norra Sverige, Dalarna, Värmland, Region Gävleborg, Region Uppsala och Region Västmanland. Kommuner i Västernorrland, Jämtland, Dalarna och Västmanland
Telefon: 060-14 43 55
Petra Helbro.JPG

Petra Helbro

Ansvarsområde: Kommuner i Södermanlands, Östergötlands, Jönköpings län samt Kalmar län
Telefon: 08-665 06 32
Dani.zaitoun-web.jpg

Dani Zaitoun

Ansvarsområde: Kommuner i Skåne, Småland och Blekinge län, Stockholms stad
Telefon: 08-665 04 15
Veronica-Nilsson.jpg

Veronica Nilsson Lövgren

Ansvarsområde: Kommuner i norra Sverige
Telefon: 060-144 359
Lena Månsson.JPG

Lena Månsson

Ansvarsområde: Kommunala företag
Telefon: 08-665 05 14

Kundkontakter

barbro_janneh.jpg

Barbro Janneh

Ansvarsområde: Kommuner i Västra Götaland, Värmland, Dalsland, Örebro län, Region Gotland samt Stockholm stad
Telefon: 08-665 04 11
patrik_lind.jpg

Patrik Lind

Ansvarsområde: Kommuner i Norrbotten, Västerbotten, Dalarna, Västernorrland, Jämtland, Västmanland, Gävleborgs län
Telefon: 060-14 43 18
anna_tornkvist.jpg

Anna Törnkvist

Ansvarsområde: Samtliga landsting samt kommuner i Stockholmsregionen och Uppsala län
Telefon: 08-665 04 46
agneta_wallenholm.jpg

Agneta Wallenholm

Ansvarsområde: Kommuner Skåne, Blekinge, Halland, Östergötland, Sörmland, Jönköpings, Kronobergs län
Telefon: 08-665 04 31
)