Informationsmaterial

Intro - varför, bra info till dig som kund, vi jobbar därför med Annika osv.

Vi erbjuder ett urval av böcker som riktar sig till olika målgrupper. Här kan du läsa mer om vad du kan ta del av och hur du kan använda böckerna...

Ta makten över din pension – dela ut till yngre anställda

Dags att lägga pensionspusslet – dela ut till äldre anställda

Din trygghet på jobbet – hjälper dig att förklara och berätta om alla de skydd som finns på en arbetsplats

Välkommen till jobbet – dela ut till de som är nya på arbetsmarknaden