dagis2-toppbild.jpg

Tolkning och tillämpning

Parternas pensionsnämnd

Det finns en pensionsnämnd med uppgift att lämna utlåtande avseende tolkning och tillämpning av bestämmelserna i detta avtal på begäran av part, KKP, pensionsadministratör för AKAP-KL, försäkringsgivare som förvaltar kommunalt tjänstepensionskapital enligt AKAP-KL, KAP-KL, PFA01 och PFA98 eller försäkringsgivare för Familjeskydd, bilaga 8.

Pensionsnämnden kan godkänna att annan arbetsgivare och företagare tillämpar detta avtal enligt de kriterier som utarbetas i nämnden.

Pensionsnämndens kansli finns hos pensionsadministratör för AKAP-KL enligt arbetsordning som fastställs av centrala parter.

 

Kontakta gärna oss

Du är varmt välkommen att kontakta oss. Här hittar du dina kontaktpersoner.

Jobbar du med pensioner i kommun, region eller kommunalt bolag? Här hittar du din kontaktperson hos oss.

Vill du veta mer om våra tjänster för dig som arbetsgivare inom pension och försäkring? Här kan du kontakta våra seniorkonsulter och vår utbildningsenhet.