Du saknar behörighet

Det verkar som om du inte har behörighet till Nya KPA Direkt. För att logga in i administrationsverktyget behöver du göra en behörighetsanmälan. Det gör du här

Om du har frågor - hör av dig till din kundkontakt så får du hjälp.