Du saknar behörighet

Du har försökt logga in på Nya KPA Direkt men vi kan inte se att du har behörighet till administrationsverktyget. För att logga in i Nya KPA Direkt behöver du göra en behörighetsanmälan. Det gör du här

Du kan också ta kontakt med din kundansvariga så får du hjälp.