Här hittar du frågor och svar om fakturor och alla andra nya rutiner du behöver känna till.

 Snabbguide om fakturor, betalning och pensionskostnader

 Underlag för särskild löneskatt 2017

Hur ansöker jag om behörighet?

Om du vill ha tillgång till fakturor och rapporter behöver du anmäla behörighet till det nya administrationsverktyget Nya KPA Direkt. Tittar du mestadels på fakturor och pensionskostnader, kryssa i att behörigheten gäller nr 3 på blanketten. Behöver du även ha handläggarbehörighet för att till exempel registrera löner och simulera uttag kryssar du i nr 2.

Var hittar jag fakturorna?

Under fliken ”Fakturor” på Nya KPA Direkt hittar du Pensionsvalets fakturor, fakturor för administrativa tjänster samt pensionsmedelsfakturor. Försäkringsfakturorna ligger under en övergångsperiod kvar i det nuvarande systemet KPA Direkt. Det är delvis nya inbetalningsuppgifter på fakturorna –  så notera dem gärna (se fråga Vilka är de nya bankgironumren). Notera särskilt att du inte längre ska använda RBS för uppgift om inbetalning av pensionsmedel. Du får en faktura på beloppet istället. Observera att det är kort inbetalningstid för denna faktura.

Kommer jag att få e-faktura?

Till att börja med kommer du att få pappersfaktura även om du tidigare har använt e-fakturatjänsten. Vi arbetar för närvarande med att utveckla e-fakturarutinen även i Nya KPA Direkt.

När får jag den första fakturan?

Vi skapar, skickar och publicerar den första fakturan den 2 november. 

Varför är det så kort betalningstid på pensionsmedelsfakturan?

Pensionsutbetalningar sker i mitten på månaden och vi kan tyvärr inte få de beräkningsstyrande uppgifterna från Pensionsmyndigheten förrän vid månadsskiftet.

Vilka är de nya bankgironumren?

Vi byter bankgironummer vid övergången till Nya KPA Direkt. Det innebär att:

  • Pensionsmedel ska betalas till bankgironummer 532-3092
  • Fakturor för administrativa tjänster ska betalas till bankgironummer 214-9003
  • Ta kontakt med din ekonomiavdelning och be dem ändra uppgifter i reskontran.

Var hittar jag pensionsskuldsberäkningar till årsbokslut?

För årsbokslutet 2017-12-31 finns beräkningarna i det nuvarande systemet KPA Direkt. Vi meddelar dig när de finns att hämta.

Det gäller även för pensionsskuldsberäkning för förtroendevalda.

När sker första utbetalningen från Nya KPA Direkt?

Den 18-19 november betalar vi ut pensioner från Nya KPA Direkt.

)