Här hittar du som ska gå över till Nya KPA Direkt information om allt du behöver känna till inför övergången. 

Hur får jag åtkomst till systemet?

För att logga in i Nya KPA Direkt behöver du e-legitimation, som är en elektronisk id-handling. Du som inte redan har e-legitimation behöver ansöka om det. Läs om hur du skaffar e-legitimation.

Nya användare i Nya KPA Direkt behöver ansöka om behörighet. För att få behörighet ska du fylla i och skicka in en behörighetsanmälan. Glöm inte att skaffa e-legitimation först! Anmäl behörighet

Får jag någon utbildning?

Du kommer att få utbildning i Nya KPA Direkt genom webbinarier som innehåller en genomgång av systemet. Du har en kostnadsfri support genom hela införandet. Inbjudan till utbildningen får du under augusti.

Hur och när förs grunduppgifterna över till Nya KPA Direkt?

De uppgifter som idag finns i KPA Pension Direkt kommer att föras över till Nya KPA Direkt under oktober månad. 

När ska delårsrapporten rapporteras in?

För att nyanställa ska få valpaket samt att ni vid årsskiftet ska få en aktuell pensionsskuldsberäkning ska ni rapportera in en delårsrapport senast den 31 augusti.

När ersätts RBS med fakturor?

Från och med november ersätts RBS med fakturor. Fakturor med tillhörande specifikation kommer ni att kunna hämta i Nya KPA Direkt. Observera att det är kort betalningsperiod för denna faktura.

Vad säger jag till min lönesystemsleverantör?

Du behöver begära att de ändrar filformatet för de filer som ni rapporterar till oss.

 Hämta filbeskrivningen

Observera särskilt att fyrställiga förvaltningsnummer ändras till treställiga i Nya KPA Direkt. Använder ni inte förvaltningsnummer ska ni rapportera 001.

Har du frågor?

Hör av dig till din kundansvariga eller kundkontakt om du har frågor eller synpunkter, eller skriv till nyakpadirekt@kpa.se.

Det är lätt att känna sig hemma bland menyer och flikar. Systemet är snarlikt de andra IT-stöden vi arbetar med.

Lena Linderoth, Mullsjö kommun

)