Ansökan om avtal för pensionsadministration för företag

Här kan företag som är medlem i Sobona ansöka om att bli kund. Omfattas ni av andra kollektivavtal, exempelvis PA-KFS eller Fastigo, vänligen kontakta foretag@kpa.se så hjälper vi dig.

Uppgifter om företaget

Vilka avtal om pensionsadministration vill ni teckna med KPA Pension?
Hur tryggar företaget de förmånsbestämda delarna av KAP-KL?

Bifoga ifyllda blanketter

För att avsluta din ansökan ber vi dig att bifoga nedanstående blanketter. Skriv ut, fyll i, scanna och bifoga filerna till din ansökan.

Kundkännedom - blankett för utskrift

Vidimerad id-handling - blankett för utskrift

TGL-KL och Familjeskydd AKAP-KL - blankett för utskrift (TGL-KL är en obligatorisk del av kollektivavtalet och tecknas därför av alla.)

Övrig information

Pensionsnämnden för KAP-KL/AKAP-KL

Ansökan om godkännande av Pensionsnämnden skickas till: Pensionsnämnden, Sveriges Kommuner och Landsting, 118 82 Stockholm.

Tryggande av pensionsutfästelser

Enligt pensionsbestämmelserna skall företagets pensionsutfästelser som inte är försäkrade eller som inte avser avgiftsbestämd ålderspension, vara tryggat enligt något av nedanstående alternativ.

  • Avsättning i balansräkningen i kombination med kommunal borgen eller kreditförsäkring (hos Försäkringsbolaget Pensionsgaranti).
  • Avsättning till sådan pensionsstiftelse som anges i Tryggandelagen.

Övriga avtalsförsäkringar som är obligatoriska

AGS-KL (Avtalsgruppsjukförsäkring). Tecknas med AFA Sjukförsäkring genom Fora.

Avgiftsbefrielseförsäkring för KAP-KL/AKAP-KL. Tecknas med AFA Sjukförsäkring genom Fora.

TFA-KL (Trygghetsförsäkring vid arbetsskada). Tecknas med AFA Trygghets-försäkring genom Fora.