Ansökan om avtal för pensionsadministration för företag

Här kan företag som är medlem i Sobona ansöka om att bli kund. Omfattas ni av andra kollektivavtal, exempelvis PA-KFS eller Fastigo, vänligen kontakta foretag@kpa.se så hjälper vi dig.

Uppgifter om företaget

Vilka avtal om pensionsadministration vill ni teckna med KPA Pension?
Hur tryggar företaget de förmånsbestämda delarna av KAP-KL?

Bifoga ifyllda blanketter

För att avsluta din ansökan ber vi dig att bifoga nedanstående blanketter. Skriv ut, fyll i, scanna och bifoga filerna till din ansökan.

Kundkännedom - blankett för utskrift

Vidimerad id-handling - blankett för utskrift

TGL-KL och Familjeskydd AKAP-KL - blankett för utskrift (TGL-KL är en obligatorisk del av kollektivavtalet och tecknas därför av alla.)

När du har skickat in din ansökan går vi igenom den. Sedan får du ett avtal som ska signeras och skickas tillbaka till oss.

Läs mer om vår hantering av personuppgifter och dina rättigheter här.

Övrig information

Pensionsnämnden för KAP-KL/AKAP-KL

Ansökan om godkännande av Pensionsnämnden skickas till: Pensionsnämnden, Sveriges Kommuner och Regioner, 118 82 Stockholm.

Tryggande av pensionsutfästelser

Enligt pensionsbestämmelserna skall företagets pensionsutfästelser som inte är försäkrade eller som inte avser avgiftsbestämd ålderspension, vara tryggat enligt något av nedanstående alternativ.

  • Avsättning i balansräkningen i kombination med kommunal borgen eller kreditförsäkring (hos Försäkringsbolaget Pensionsgaranti).
  • Avsättning till sådan pensionsstiftelse som anges i Tryggandelagen.

Övriga avtalsförsäkringar som är obligatoriska

AGS-KL (Avtalsgruppsjukförsäkring). Tecknas med AFA Sjukförsäkring genom Fora.

Avgiftsbefrielseförsäkring för KAP-KL/AKAP-KL. Tecknas med AFA Sjukförsäkring genom Fora.

TFA-KL (Trygghetsförsäkring vid arbetsskada). Tecknas med AFA Trygghetsförsäkring genom Fora.