Ansöka om avtal med KPA Pension

Här kan arbetsgivare som är medlem i Sobona ansöka om avtal med KPA Pension. Medlemmar i Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation kan teckna försäkringsavtal TGL-KL.

Har du frågor? Kontakta oss via arbetsgivare@kpa.se. 

Uppgifter om arbetsgivaren

Vilken arbetsgivarorganisation är ni medlem i?

Som medlem i Sobona tecknar ni försäkringsavtal för familjeskydd och TGL-KL

Utöver detta kan ni välja mellan något av dessa avtal:

Som medlem i Svenska kyrkan tecknar ni försäkringsavtal om TGL-KL

Bifoga ifyllda blanketter

För att avsluta din ansökan ber vi dig att bifoga nedanstående blanketter. Skriv ut, fyll i, scanna och bifoga filerna till din ansökan.

Behörighetsansökan för att få tillgång till verktyget Nya KPA Direkt - blankett för att ansöka om behörighet finns här.

TGL-KL och Familjeskydd AKAP-KL - blankett för utskrift (TGL-KL är en obligatorisk del av kollektivavtalet och tecknas därför av alla.)

Efter det att ansökan är inskickad får du ett avtal som ska signeras och skickas tillbaka till oss.

Läs mer om vår hantering av personuppgifter och dina rättigheter här.

Övrig information

Pensionsnämnden för AKAP-KR/KAP-KL

Ansökan om godkännande av Pensionsnämnden skickas till: Pensionsnämnden, Box 90342, 120 25 Stockholm.

Tryggande av pensionsutfästelser

Enligt pensionsbestämmelserna skall företagets pensionsutfästelser som inte är försäkrade eller som inte avser avgiftsbestämd ålderspension, vara tryggat enligt något av nedanstående alternativ.

  • Avsättning i balansräkningen i kombination med kommunal borgen eller kreditförsäkring (hos Försäkringsbolaget Pensionsgaranti).
  • Avsättning till sådan pensionsstiftelse som anges i Tryggandelagen.

Övriga avtalsförsäkringar som är obligatoriska

AGS-KL (Avtalsgruppsjukförsäkring). Tecknas med AFA Sjukförsäkring genom Fora.

Avgiftsbefrielseförsäkring för AKAP-KR/KAP-KL. Tecknas med AFA Sjukförsäkring genom Fora.

TFA-KL (Trygghetsförsäkring vid arbetsskada). Tecknas med AFA Trygghetsförsäkring genom Fora.