Dags att teckna avtal om pensionsadministration

Vid årsskiftet 2022/2023 upphör PA-KFS 09 och ni som arbetsgivare behöver ansöka om nytt avtal för pensionsadministration av AKAP-KR. Med både tjänstegrupplivförsäkringen TGL-KL och administrationen av pensioner hos KPA Pension får ni en enklare vardag.

För att allt ska fungera så bra som möjligt behöver ni agera i god tid! Här har vi samlat allt du behöver veta för att kunna teckna avtal med KPA Pension. 

Viktig information!

Ni behöver teckna avtal om administration för att allt ska vara klart inför årsskiftet. I mitten av juni skickar KPA Pension ut prisuppgifter och avtal för signering.

Du behöver behörighet för att logga in i Nya KPA Direkt (vårt administrationsverktyg). När ni tecknat avtal ser vi till att ni får rätt behörighet till administrationsverktyget.

Eftersom ni byter till AKAP-KR kan er nuvarande leverantör av lönesystem behöva göra anpassningar till filformaten i det nya avtalet. Därför är det viktigt att ni förbereder dem om förändringarna i god tid.

KPA Pension kommer att skicka ut ett erbjudande med avtal i mitten av juni till er firmatecknare. Får ni inte något avtal kontakta oss på 0771-650 020 eller arbetsgivare@kpa.se.

AKAP-KR börjar gälla 1/1 2023. För att säkerställa att er lönesystemsleverantör är redo och för att ni ska hinna bekanta er med Nya KPA Direkt är det viktigt att ni får ett avtal på plats så fort som möjligt, helst under augusti månad.

Vad händer sedan?

Redan i början av nästa år behöver ni rapportera in anställningsuppgifter. Det är viktigt eftersom era anställda ska kunna göra ett nytt val av försäkringsgivare. Vi kommer se till att ni får bra hjälp och är väl förberedda när det är dags att rapportera.

Kontakta oss om du har frågor!

Har du frågor är du välkommen att kontakta oss via arbetsgivare@kpa.se eller 0771-650 020.

 

Pensionsadministration hos KPA Pension

KPA Pension erbjuder en komplett pensionsadministration till dig som är arbetsgivare. Vi stöttar er vid:

 • inrapportering av uppgifter för anställningar
 • bevakning av era anställdas rätt till tjänstepension
 • beräkning och utbetalning av pensioner

Nya KPA Direkt är vårt verktyg för att administrera pensioner. Verktyget är flexibelt, säkert och användarvänligt. Vi tar fram nya funktioner och förbättrar befintliga tjänster för att möta önskemål och krav från våra kunder.

Exempel på efterfrågade tilläggstjänster:

 • löneväxling via Pensionsvalet
 • ekonomiska prognoser och beräkningar
 • experthjälp och rådgivning från våra seniorkonsulter

Vi erbjuder också kurser om olika pensionsavtal och annat inom tjänstepension.

I filmen Pensionsadministration berättar Hampus Signahl, affärsutvecklare på KPA Pension, mer om de tjänster vi erbjuder. Du får också se vilka verktyg som finns till din hjälp när du ska administrera pensioner i Nya KPA Direkt.

 

Vi jämför PA-KFS 09 och AKAP-KR

I filmen Hur fungerar AKAP-KR?  berättar Thomas Månsson, pensionsexpert på KPA Pension, mer om avtalet AKAP-KR och hur det skiljer sig från PA-KFS 09. Du får till exempel veta:

 • vilka som omfattas av AKAP-KR
 • hur stor pensionsavgiften blir med AKAP-KR
 • vad som gäller vid tilläggsavgifter
 • utbetalningstid
 • pension till efterlevande

Det här är Pensionsvalet

Pensionsvalet är en oberoende valcentral och levererar tjänster till både arbetsgivare och anställda. Pensionsvalet administrerar pensionsvalstjänster inom avtalsområdena AKAP-KR, KAP-KL, PFA, kooperativa avtal och PA-KFS. 

Pensionsvalet arbetar aktivt för att anställda ska kunna göra ett medvetet och informerat val av försäkringsbolag till sin tjänstepension.

Pensionsvalets grundtjänster för anställda är:

 • val av försäkringsgivare
 • flytt av intjänade pengar
 • premieinformation som till exempel visar lön, försäkringsgivare och förmedlade premier

Micaela Feldt visar hur ett år med Pensionsvalet ser ut för en arbetsgivare, med bland annat tidpunkter för inrapportering, utbetalning av låga avgifter, fakturering och förmedling. 

Löneväxling via Pensionsvalet

Pensionsvalet erbjuder en mycket förmånlig löneväxlingstjänst för anställda inom AKAP-KR. Löneväxling är en överenskommelse mellan arbetsgivare och anställd som innebär att den anställde avstår en del av sin bruttolön mot en extra pensionsavsättning. Tjänsten är en bra förmån som många anställda värdesätter.

Micaela Feldt, produktansvarig för Pensionsvalet, berättar mer om fördelarna med löneväxling för anställda och arbetsgivare.

Pensionsekonomi

Den kvartalsvisa förmedlingen i AKAP-KR kommer påverka er redovisning av era pensionskostnader.

I filmen Pensionsekonomi förklarar Sven Lannhard, chef Pensionsekonomi på KPA Pension, hur. Han visar också vilka ekonomiska effekter bytet från PA-KFS 09 får på era pensionskostnader och vilka verktyg KPA Pension har för att underlätta er pensionsredovisning och budgetering.

Ja, för stora grupper innebär det att pensionsavgiften höjs, från nuvarande 4,5 % för lön upp till 7,5 inkomstbasbelopp (44 375 kr/månanden 2022 års nivå) till 6 %. Avgiften för de som tjänar över 7,5 inkomstbasbelopp är också lite högre, 31,5 % i AKAP-KR jämfört mot 30 % i PA-KFS 09. En annan skillnad är att den framräknade avgiften räknas upp med prisbasbeloppets förändring. Det kommer få en stor effekt 2023 när prisbasbeloppet förväntas öka med 6 %.

Ja, KPA Pension gör prognoser på era pensionskostnader, även den avgiftsbestämda ålderspensionen som ni kan beställa.

Våra tilläggstjänster

Pensioner innebär ofta komplexa frågor som man inte alltid har svar på. Susanne Walldén och Patrik Andersson arbetar som seniorkonsulter på KPA Pension. De stöttar ofta kunder när det gäller policys, pensionsriktlinjer och andra styrdokument i samband med rekryteringar.

Tillfällen då det kan vara aktuellt med hjälp av en seniorkonsult:

 • vid verksamhetsövergångar
 • tillfälligt stöd som HR-support
 • chefspensionslösningar

Se filmen med Susanne Walldén och Patrik Andersson där de berättar mer om KPA Pensions tilläggstjänster.

 

Mina sidor på kpa.se

KPA Pensions mina sidor är en inloggad yta med personlig information om den anställdes innehav där alla med en förväntad framtida utbetalning kan logga in.

Mina sidor är:

 • responsiv
 • tillgänglighetsanpassad enligt WCAG
 • har en meny och personaliserad startsida med relevant information för besökaren.

På KPA Pension arbetar vi med kundcentrerad utveckling. Vi lyssnar på kunderna och vilka behov som finns innan vi utvecklar. I vårt utvecklingsarbete är moment som användningstester, mätning och uppföljning också en viktig del.

I filmen presenterar Matilda Högström, affärsutvecklare på KPA Pension, mina sidor. Du får se hur det ser ut innanför inloggningen och vad man som anställd kan göra.

Lär känna KPA Pension

Arbetsmarknadens parter har gett KPA Pension förtroendet att vara förvalsbolag. Det innebär att vi ser till att anställda som inte aktivt vill välja försäkringsbolag får en traditionell försäkring med återbetalningsskydd. En trygg förvaltning till kommunsektorns lägsta avgift. 

I intervjun med Camilla Larsson, vår vd, får du höra mer om KPA Pension som fullsortimentsbolag inom pensionsadministration och förvaltning av de kommunala tjänstepensionsavtalen. Och vad det innebär att vi är ensam försäkringsgivare till familjeskydd AKAP-KL och TGL-KL.

Camilla Larsson berättar också mer om:

 • varför hållbarhet är en hjärtefråga för oss
 • hur vi engagerar oss för att åstadkomma jämställda pensioner
 • vad vår HBTQI-certifiering innebär