Dags att teckna avtal om pensionsadministration

Vid årsskiftet 2022/2023 upphör PA-KFS 09 och arbetsgivare behöver ansöka om nytt avtal för pensionsadministration av AKAP-KR. För att allt ska fungera så bra som möjligt behöver ni agera i god tid!

Med både tjänstegrupplivförsäkringen TGL-KL och administrationen av pensioner hos KPA Pension får ni en enklare vardag. Här har vi samlat allt du behöver veta för att kunna teckna avtal med KPA Pension.

Viktig information!

Ni behöver teckna avtal om administration för att allt ska vara klart inför årsskiftet. I mitten av juni skickar KPA Pension ut avtal och prisuppgifter för signering.

Du behöver behörighet för att logga in i Nya KPA Direkt. Vi ser till att ni får rätt behörighet till administrationsverktyget.

Eftersom ni byter till AKAP-KR kan ert nuvarande lönesystem behöva göra anpassningar till filformaten i det nya avtalet. Därför är det viktigt att ni förbereder dem om förändringarna i god tid.

Vad händer sedan?

Redan i början av nästa år behöver ni rapportera in anställningsuppgifter så att era anställda kan göra ett nytt val av försäkringsgivare. Vi kommer se till att ni får bra hjälp och är väl förberedda när det är dags att rapportera.

Kontakta oss om du har frågor!

Har du frågor är du välkommen att kontakta oss via arbetsgivare@kpa.se eller 0771-650 020.

Pensionsadministration hos KPA Pension

Vi erbjuder en komplett pensionsadministration till dig som är arbetsgivare:

 • inrapportering av uppgifter för anställningar
 • bevakning den anställdas rätt till tjänstepension
 • räkna och betala ut pensioner

Nya KPA Direkt är vårt verktyg för att administrera pensioner. Verktyget är flexibelt, säkert och användarvänligt. Vi vidareutvecklar ständigt nya och befintliga tjänster för att möta önskemål och krav från våra kunder.

Exempel på värdefulla tilläggstjänster:

 • Löneväxling via Pensionsvalet
 • Ekonomiska prognoser och beräkningar
 • Experthjälp och rådgivning från våra seniorkonsulter
 • Ett brett kursutbud inom pensionsområdet och seminarier om rapportering

Filmen med Hampus :)

Vi jämför PA-KFS 09 och AKAP-KR

Thomas Månsson, pensionsexpert på KPA Pension, berättar mer om avtalet AKAP-KR och hur det skiljer sig från PA-KFS 09.

Du får bland information om:

 • vilka som omfattas av AKAP-KR
 • hur stor pensionsavgiften blir
 • vad som gäller vid tilläggsavgifter
 • utbetalningstid
 • pension till efterlevande

Det här är Pensionsvalet

Pensionsvalet är en oberoende valcentral för kooperativa och kommunala arbetsgivare och levererar tjänster till både arbetsgivare och anställda. Pensionsvalet administrerar bland annat avtalen PA-KFS och AIP. 

Pensionsvalet arbetar aktivt för att anställda ska kunna göra ett medvetet och informerat val av försäkringsbolag till sin tjänstepension.

Pensionsvalets grundtjänster för anställda:

 • val av försäkringsgivare
 • flytt av intjänade pengar
 • premieinformation om exempelvis lön och premier

I filmen visar Michaela Feldt, hur ett år med Pensionsvalet ser ut för en arbetsgivare med bland annat tidpunkter för inrapportering, utbetalning av låga avgifter, fakturering och förmedling. 

Löneväxling via Pensionsvalet

Pensionsvalet erbjuder en mycket förmånlig löneväxlingstjänst för anställda inom AKAP-KR. Löneväxling är en överenskommelse mellan arbetsgivare och anställd som innebär att den anställde avstår en del av sin bruttolön mot en extra pensionsavsättning. Tjänsten är en bra förmån som många anställda värdesätter.

Micaela Feldt, produktansvarig för Pensionsvalet, berättar mer om fördelarna med löneväxling för anställda och arbetsgivare.

Våra tilläggstjänster

Pensioner innebär ofta komplexa frågor som man inte alltid har svar på. Susanne Walldén och Patrik Andersson arbetar som seniorkonsulter på KPA Pension. De stöttar ofta kunder när det gäller policys, pensionsriktlinjer och andra styrdokument i samband med rekryteringar.

Tillfällen då det kan vara aktuellt med hjälp av en senoirkonsult:

 • tillfälligt stöd som HR-support
 • chefspensionslösningar
 • verksamhetsövergångar

Pensionsekonomi

Vi har lång erfarenhet av att beräkna pensionsskulder och pensionskostnader. Med våra tjänster kan du få hjälp med ert budget- och bokslutsarbete.

Film Sven

Lär känna KPA Pension

I intervjun med Camilla Larsson, vår vd, får du höra mer om på vilket sätt KPA Pension är ett fullsortimentsbolag inom pensionsadministration och förvaltning av de kommunala tjänstepensionsavtalen. Och vad det innebär att vi är ensam försäkringsgivare till familjeskydd AKAP-KL och TGL-KL.

Arbetsmarknadens parter har gett KPA Pension förtroendet att vara förvalsbolag. Det innebär att vi ser till att anställda som inte aktivt vill välja försäkringsbolag får en traditionell försäkring med återbetalningsskydd. En trygg förvaltning till kommunsektorns lägsta avgift. 

Camilla Larsson berättar också mer om:

 • varför hållbarhet är en hjärtefråga för oss
 • hur vi engagerar oss för att åstadkomma jämställda pensioner
 • vad vår HBTQI-certifiering innebär