Frågor och svar PA-KFS 09

Här har vi sammanställt de vanligaste frågorna vi fått från er som byter till AKAP-KR. Nedan hittar du frågor och svar om bland annat rapportering av sjuka, fakturering och förmånsbestämd pension.

Hittar du inte det du söker i vår FAQ är du välkommen att kontakta kundmötet på 0771-650 020 eller arbetsgivare@kpa.se. Vi hjälper dig.

Välj kategori:

Sjuka

De arbetstagare som är sjuka dag 1-90 vid årsskiftet 2022/2023 kvarstår inom PA-KFS 09 tills de är friska. Eftersom Pensionsvalet inte vet vilka arbetstagare hos er som är friska eller sjuka (dag 1-90) vid årsskiftet kommer dessa att avslutas av oss i mitten av januari 2023. De individer som var sjuka (dag 1-90) vid årsskiftet måste alltså därefter nyanmälas av er på PV Extranät för att de skall kvarstå i PA-KFS 09. 

Från och med 2023-01-20 kan du som arbetsgivare nyanmäla de som var sjuka (sjukdag 1-90) över årsskiftet 2022/2023. Dessa sjuka (sjukdag 1-90) ska rapporteras som ett nyinträde från och med 1 januari 2023 med löneuppgifter från och med den 1 januari 2023 i PV Extranät.

Så länge en arbetstagare är sjuk får hen inte läggas över på AKAP-KR utan ska kvarstå i PA-KFS 09.

När arbetstagaren tillfrisknat ska hen avgångsrapporteras i PV Extranät vid nästa rapporteringstillfälle. Sedan ska ni rapportera in arbetstagaren i Nya KPA Direkt på avtalet AKAP-KR från och med första friskdagen.

Observera! De arbetstagare som vid årsskiftet är sjuka sedan mer än 90 dagar tillbaka omfattas inte av ovan om nyinträde.

De arbetstagare som är sjuka dag 91 och tills vidare vid årsskiftet 2022/2023 kvarstår inom PA-KFS09 tills att de är friska. Dessa kommer därför inte att avslutas av oss i mitten av januari 2023.

Långtidssjuka går över till AKAP-KR vid full arbetsförhet från första friskdagen.

Rapportering

Den 1 januari 2023 öppnas möjligheten att rapportera löneväxlings- och bonuspremier för de anställda som övergått till AKAP-KR i Nya KPA Direkt/Pensionsvalet. Observera! Innan man kan registrera en löneväxlings- eller bonuspremie måste ni nyanmäla den aktuella arbetstagaren i avtalet AKAP-KR. För att rapportera en löneväxlingspremie måste du som arbetsgivare teckna ett särskilt avtal om löneväxling med Pensionsvalet. Läs mer om löneväxling på pensionsvalet.se.

Under perioden 1-31 mars 2023 är det obligatorisk delårsrapportering i Nya KPA Direkt. Du loggar in i verktyget via kpa.se. Det är uppgifter om namn, personnummer och överenskommen lön för de anställda som övergått till AKAP-KR som ska rapporteras. Överenskommen lön rapporteras per 2023-01-01 eller från den tidpunkt de anställs. Delårsrapportering är viktig för att vi ska veta vilka arbetstagare som ska ha möjlighet att välja försäkringsbolag för sin tjänstepension.

1 juli – 11 augusti görs första halvårsrapporteringen för AKAP-KR. Det innebär att löner för januari-juni ska rapporteras för AKAP-KR i Nya KPA Direkt.

Arbetstagare som slutar före 1 mars skall delårsrapporteras (i mars 2023) och halvårsrapporteras (i juli-augusti 2023) i enlighet med AKAP-KR. Detta för att arbetstagaren ska få avsättning till sin pension för de månader som arbetstagaren arbetade under 2023.

Nyanställda efter 2023 kommer in på arbetsgivarens aktuella pensionsplan, AKAP-KR.

Alla nyanställda efter 2023-01 ska in på AKAP-KR.

PA-KFS 09 Trafik ska fortfarande in på PA-KFS 09 Trafik, inte AKAP-KR.

En kommun- eller regionanställd har rätt att under vissa förutsättningar kvarstå i KAP-KL istället för att omfattas av AKAP-KR även om hen påbörjar en anställning i ett f.d. PA-KFS företag.

Från och med 1 januari 2023 ersätter familjeskydd AKAP-KL efterlevandepension PA-KFS 09. Läs med om familjeskydd AKAP-KL på kpa.se/efterlevandeskydd. En anställd som kvarstår i PA-KFS 09 omfattas fortsatt av efterlevandepension PA-KFS09.

Ni bevakar och anmäler avliden arbetstagare genom inloggning i Nya KPA Direkt. När ni har fyllt i arbetsgivarintyg på Nya KPA Direkt skickar vi ut instruktion med inloggningsuppgifter till dödsboet för deras inloggning till Mina Sidor där de gör sin ansökan om ersättning till efterlevande. Denna anmälan gäller för TGL-KL, familjeskydd AKAP-KL eller efterlevandepension PA-KFS09.

Familjeskydd AKAP-KL och TGL-KL faktureras årsvis i procent av en årslönesumma. Årslönesumma är total pensionsgrundande lön för arbetsgivarens alla anställdas för föregående år. 

För 2023 faktureras:

  • TGL-KL den 2 mars 2023 med årslönesumma för 2022
  • familjeskyddet den 1 september med årslönesumma för 2022

Frågor som kan komma från anställda

Ja, det man har valt för PA-KFS 09 följer inte automatiskt med till AKAP-KR.

När arbetsgivaren har rapporterat in en anställd i Nya KPA Direkt skickar Pensionsvalet ut valinformation till arbetstagaren. Till exempel: om ni rapporterar enligt vår instruktion för delårsrapportering i mars så skickar Pensionsvalet ut valinformation till arbetstagaren i början av april.

Första premien för AKAP-KR förmedlas i slutet av september 2023. Om arbetstagaren vill välja försäkringsgivare är det viktigt att valet görs i valtjänsten på pensionsvalet.se senast den 24:e september. Den som inte väljer någon försäkringsgivare får sin tjänstepension placerad hos oss på KPA (traditionell förvaltning med återbetalningsskydd).

Valinformation skickas den tredje bankdagen i månaden efter att en individ nyanmälts till AKAP-KR. För exakt datum se kalenderhändelser på Entrésidan.

Hen väljer försäkringsbolag genom att logga in med Bank-id på pensionsvalet.se i Pensionsvalets valtjänst Välj försäkringsbolag för din tjänstepension.

Den anställde kan logga in med Bank-id på pensionsvalet.se och se informationen under tjänsten Se din premieinformation.

Den anställde kan logga in med Bank-id på pensionsvalet.se och flytta kapital under tjänsten Flytta redan intjänade pensionspengar. (Observera! Flytt av tidigare intjänat kapital inom PA-KFS 09 sker enligt nuvarande flyttrutin för PA-KFS 09.)

Förmånsbestämd ålderspension

Om ett PA-KFS 09 företag anställer en individ efter 2023 kan man behöva betala tilläggsavgifter enligt AKAP-KR men även att trygga en förmånsbestämd ålderspension enligt KAP-KL.

Tilläggsavgifter/övergångspremier

Tilläggsavgifter/övergångspremier beräknas, faktureras och förmedlas årsvis i mars i efterskott. För PA-KFS 09-anställda som går över till AKAP-KR under 2023 faktureras och förmedlas pensionsavgifter i mars 2024.

Den förmedlas till samma valbara försäkringsbolag som arbetstagaren valt för sin ordinarie premie inom AKAP-KR.

KPA Pension har uppgifter om era anställda har rätt till tilläggsavgifter.

Arbetstagare som idag har övergångspremier inom PA-KFS 09 behåller rätten till dessa vid övergång till AKAP-KR. De premier som gäller inom AKAP-KR för individer som tidigare omfattats av PA-KFS 09 framgår av tabellen nedan med tilläggsavgifter. I tabellen framgår att även födda 1977-1985 har rätt till tilläggsavgift på lön över 7,5 inkomstbasbelopp. I praktiken gäller det dock endast födda 1977-1979 eftersom födda 1980 och senare inte hade rätt till övergångspremie på den lönedelen i PA-KFS 09.

Födelseår
Tilläggsavgift, % t.o.m. 7,5 IBB

Tilläggsavgift, % över 7,5 IBB
1958 1,2 9,5
1959 1,1 9
1960 1,0 8,5
1961 0,9 8
1962 0,8 7,5
1963 0,7 7
1964 0,6 6,5
1965 0,5 6
1966 0,4 5,5
1967 0,3 5
1968 0,2 4,5
1969 0,1 4
1970 - 3,5
1971 - 3
1972 - 2,5
1973 - 2
1974-1975 - 1,5
1976 - 1
1977-1985 - 0,5

Arbetstagare med rätt till övergångspremier enligt PA-KFS 09 som slutar sin anställning under fjärde kvartalet 2022, och som återkommer till samma arbetsgivare under första kvartalet 2023, har rätt till de tilläggsavgifter som framgår av AKAP-KR.