Hur fungerar inrapportering för arbetstagare som går över till AKAP-KR?

Under perioden 1-31 mars 2023 är det obligatorisk delårsrapportering i Nya KPA Direkt. Du loggar in i verktyget via kpa.se. Det är uppgifter om namn, personnummer och överenskommen lön för de anställda som övergått till AKAP-KR som ska rapporteras. Överenskommen lön rapporteras per 2023-01-01 eller från den tidpunkt de anställs. Delårsrapportering är viktig för att vi ska veta vilka arbetstagare som ska ha möjlighet att välja försäkringsbolag för sin tjänstepension.

1 juli – 11 augusti görs första halvårsrapporteringen för AKAP-KR. Det innebär att löner för januari-juni ska rapporteras för AKAP-KR i Nya KPA Direkt.