Vad händer med arbetstagare som är sjuka dag 1-90 vid årsskiftet 2022/2023?

De arbetstagare som är sjuka dag 1-90 vid årsskiftet 2022/2023 kvarstår inom PA-KFS 09 tills de är friska. Eftersom Pensionsvalet inte vet vilka arbetstagare hos er som är friska eller sjuka (dag 1-90) vid årsskiftet kommer dessa att avslutas av oss i mitten av januari 2023. De individer som var sjuka (dag 1-90) vid årsskiftet måste alltså därefter nyanmälas av er på PV Extranät för att de skall kvarstå i PA-KFS 09.