Hur hanteras tilläggsavgifter/övergångspremier vid övergången till AKAP-KR?

Arbetstagare som idag har övergångspremier inom PA-KFS 09 behåller rätten till dessa vid övergång till AKAP-KR. De premier som gäller inom AKAP-KR för individer som tidigare omfattats av PA-KFS 09 framgår av den här tabellen med tilläggsavgifter.

Arbetstagare med rätt till övergångspremier enligt PA-KFS 09 som slutar sin anställning under fjärde kvartalet 2022, och som återkommer till samma arbetsgivare under första kvartalet 2023, har rätt till de övergångspremier som framgår av AKAP-KR.