tangentbord2.jpg

Arbetsverktyget som förenklar din tillvaro

KPA Direkt är ett administrationsverktyg för dig som arbetsgivare. Det ingår gratis när du är kund hos oss och du får tillgång till detaljerade uppgifter och redovisningar.

Du kan även utföra beräkningar och simuleringar, rapportera och kontrollera uppgifter, ta del av de senaste branschnyheterna och mycket annat.

Rapportering och simulering

I vårt verktyg kan du både rapportera pensionsdata och simulera pensionsförmåner och på så sätt spara både tid, pengar och papper.
 
KPA Direkt är ett måste för dig som handlägger AKAP-KL, KAP-KL-, PFA- respektive PA-KL-pensioner. Här kan du förhandsberäkna de flesta pensionsförmåner, godkänna pensioner och rapportera ny eller ändrad pensionsdata. Verktyget ger snabba svar när era anställda ringer och frågar om sin kommande pension.

Du kan även rapportera pensionsdata för anställda på pensionsavtalen PA-KFS och KPA-Planen och för politiker som omfattas av OPF-KL. 

Pensionsavgifter

I verktyget finns årsredovisningar av lönesummor och pensionsavgifter för avgiftsbestämd ålderspension. Vi beräknar, summerar och redovisar de löne- och pensionsavgifter som finns registrerade i våra databaser. Uppgifterna används för att beräkna kostnaden vid avsättning till den avgiftsbestämda ålderspensionen.

Pensionsskuld

Vi gör beräkningar av arbetsgivarens pensionsåtaganden inför bokslutet. Vi åtar oss också att göra prognoser upp till och med fem år för budgetarbetet. Du beställer beräkningen genom KPA Direkt och där presenteras även resultatet. Dessutom kan du göra egna simuleringar när det gäller hur pensionsskulden förändras vid olika antaganden.

Koll på pensionskostnaderna

Om ni inte har försäkrat eller bara delvis försäkrat de anställdas pensionsåtaganden kan du här se hur mycket ni ska betala in till oss för att täcka kostnaden för kontoförda pensioner.

Vi skickar ingen faktura på de utbetalningar som görs. I stället används RBS, Retail Banking System,  för att se saldot och även ge en prognos över framtida kända transaktioner.

Du kan också ladda ner årlig och periodisk redovisning av pensionskostnaden.

Tjänsten är ett enkelt och kostnadsfritt sätt att få kontroll över pensionskostnaderna utan att behöva ringa och fråga. Uppgifterna finns tillgängliga dygnet runt. I RBS kan du också ladda ner årlig och periodisk redovisning av pensionskostnaden.

Försäkringsfakturor

I KPA Direkt finns bland annat kopior av utsända månadsfakturor för de tjänstepensionsförmåner som försäkrats hos oss. Du kan även titta på produkt- och individbilagor. 

Pensionsprognos

De pensionsprognoser som vi årligen tar fram till anställda på KAP-KL-avtalet finns också tillgängliga i KPA Direkt. Dessutom kan du ladda ner en Excelfil med samtliga uppgifter.

Aktualisering

Aktualisering är arbetet med att utreda tid och lön som påverkar den kommande pensionen. Vi erbjuder beskrivningar av hur lärarmatriklar ska tolkas, ett bra hjälpmedel för pensionshandläggarna i aktualiseringsarbetet. 

Utbildning

Du hittar hela vårt kursutbud, med anmälningsformulär, både här på kpa.se och i KPA Direkt. Du får också gratis tillgång till självstudiematerial om det förra pensionsavtalet PA-KL.

Rapportering av pensionsgrundande uppgifter 

ake_handlaggare.png

När det gäller rapportering av pensionsgrundande uppgifter via olika lönesystem kan filen skickas direkt via KPA Direkt (maskinell rapport). Därefter kontrolleras filen. Resultatet av kontrollen och eventuella signaler visas i KPA Direkt.

Avtal

Vi administrerar en mängd olika avtal, allt från pensionsavtal till tjänstepensionsförsäkring och tjänstegrupplivförsäkring. I KPA Direkt presenterar vi alla avtal kortfattat och lättläst.

I KPA Direkt finns en mängd nyttiga lathundar

Basbelopp -  Sammanställning av gällande basbelopp för respektive år sedan 1981.

Statslåneränta -  Sammanställning av statslåneräntan från år 1998 och framåt.

Pensionsavgifter - Gällande pensionsavgifter för den individuella delen i KAP-KL från år 1998 och framåt.

Trycksaker, blanketter och handböcker

Du kan ladda ner våra broschyrer och produktblad. Här hittar du också olika typer av blanketter, listor och handböcker samt informationspaketet ”Min ekonomi som pensionär” som finns att beställa för att använda som informationsmaterial till de anställda. 

Anmälan

Vill ni ansluta er till KPA Direkt? Använd ansökningsblanketten nedan och skicka in till oss. Du kan även kontakta din kundansvarige för mer information. 

 

Relaterade artiklar

Enklare vardag med våra tilläggstjänster

Oavsett om du behöver hyra in administrativ personal, anlita en seniorkonsult eller beställa en beräkning så erbjuder vi ett kunnande och en kompetens baserad på 90 år i branschen.

Läs mer

Kontakta gärna oss

Du är varmt välkommen att kontakta oss. Här hittar du dina kontaktpersoner.

Jobbar du med pensioner i kommun, region eller kommunalt bolag? Här hittar du din kontaktperson hos oss.

Vill du veta mer om våra tjänster för dig som arbetsgivare inom pension och försäkring? Här kan du kontakta våra seniorkonsulter och vår utbildningsenhet.

Se filmen om Pensionshjälpen


Vad våra kunder tycker om Pensionshjälpen
blomslinga-4_1_RGB.png