Behörighetsanmälan

För att kunna arbeta i Nya KPA Direkt behöver du ha behörighet till verktyget.

Vi har en självbetjäningstjänst för behörigheter i Nya KPA Direkt. Det är inte vi utan en person hos er med rollen administratör, som ansvarar för era behörigheter i verktyget. Administratören registrerar, ändrar och inaktiverar användare och ni får en bra överblick över era användare. Administratörsrollen gäller för er som har avtal om pensionsadministration hos KPA Pension. 

Är du ny användare? Kontakta er administratör så får du hjälp med din behörighet

Saknar ni administratör?

Det kan vara så att ni ännu inte har anmält vem hos er som ska vara administratör. Fyll då i och skicka in nedanstående ansökan.

Ladda ner anmälan av administratör

Hör av dig om du har frågor

Har du frågor om behörighetstjänsten eller hur du fyller i blanketten – kontakta oss via e-post: behorighetnyakpadirekt@kpa.se

Vanliga frågor och svar om behörighet

Vad innebär det att vara administratör?

Att ha rollen administratör i Nya KPA Direkt innebär att man administrerar och tilldelar nya behörigheter för de kunder man fått ansvar för av arbetsgivaren.

Hur anmäler vi en administratör?

Fyll i den här behörighetsblanketten och ange den person hos er som ska vara ansvarig för att administrera era användare. På blanketten anger ni vilka kunder administratören ska ansvara för. En blankett fylls i per administratör. (Blanketten finns också på entrésidan i inloggat läge under Broschyrer och blanketter. )

Den ifyllda blanketten skickas till behorighetnyakpadirekt@kpa.se eller med vanlig post till: KPA Pension, Säljsupport, 106 85 Stockholm  

Jag behöver endast behörighet för att se fakturaunderlag och/eller rapportera årslöner. Hur gör jag då?

Då skickar du in den här behörighetsanmälan (för faktura/rapport).