Nytt KAP-KL – tänk på det här!

Ett nytt pensionsavtal är på gång. Vad vi vet ska ett nytt KAP-KL börja gälla från 2014. Det blir det tredje avtalet sedan PFA ersatte PA-KL 1998. När medarbetarna går i pension kommer de att ha tjänat in sin pension inom flera olika avtal.

Blir pensionen rätt frågar sig säkert både medarbetare och arbetsgivare? Är det möjligt för  personal- och HR-avdelningen att upprätthålla kompetensen inom pensionsområdet? Viktiga frågor som ingår i arbetsgivaransvaret. Hur funderar ni hos er?

Vi på KPA Pension kan hjälpa er

Vi tror att just det faktum att vi idag lever med flera avtal som på ett eller annat sätt ska hanteras ställer stora krav på er som arbetsgivare. Det finns en risk att hanteringen blir spretig och kanske inte så resurseffektiv för personalenheten och HR.

Vad bör ni som arbetsgivare tänka på i och med ett nytt avtal?

De arbetsgivare som arbetar med pensionspolicy eller riktlinjer behöver uppdatera dessa så att innehållet fortfarande fyller sitt syfte.

Med de förändringar som sker och har skett inom hela pensionsområdet kan vi förvänta oss att medarbetarna får ett ökat behov av information. Och den informationen behövs redan under tiden tjänstepensionen tjänas in. Eftersom den framtida pensionen består av flera olika pensionsdelar kan man även behöva hjälp med hur man ska ta ut sin pension. Att möta dessa behov är något att tänka på i er långsiktiga strategi.

Hur kan KPA Pension hjälpa till?

För oss är tjänstepension det vi arbetar med, varje dag. Vi kan hjälpa er med en rad olika tjänster.

Vi hjälper arbetsgivare att se över hur deras pensionsadministration och kompetens i olika avtal ser ut idag, inför ett nytt avtal. Genom att analysera hanteringen och identifiera olika behovsområden ges arbetsgivare ett underlag för att på bästa sätt använda sina resurser.

Många arbetsgivare använder redan idag Pensionshjälpen då det är svårt att internt upprätthålla kompetensen. Tjänsten möjliggör även för arbetsgivare att använda sina resurser till andra frågor. Utöver Pensionshjälpen finns även tjänsten Pensionshjälpen Plus där våra seniorkonsulter är en resurs för personal och HR-enheterna i pensionsfrågor på mer strategisk nivå.