pensionsadministration_555x214.jpg

Pensionsadministration med erfarenhet

Vi erbjuder en fullständig pensionsadministration till dig som är arbetsgivare inom kommun, region och kommunala bolag. Du får får hjälp med allt från inrapportering av uppgifter för både nuvarande och tidigare anställning till att bevaka den anställdas rätt till tjänstepension. Dessutom hjälper vi dig med att räkna och betala ut pensionen.

Vi hjälper er att 

  • Registrera
  • Aktualisera
  • Bevaka
  • Räkna ut
  • Betala ut

Vår pensionsadministration

Registrerar

Vi tar emot och lagrar uppgifter om anställningar, löner och procent för pensionsavgifter som har betydelse för pensionen. Du kan själv rapportera in uppgifterna via olika filtyper eller på webben via vårt verktyg. 

Aktualiserar 

Vi utreder, värderar och registrerar tidigare anställningar för att räkna intjänad pensionsrätt och förmånsbestämd ålderspension.

Bevakar 

Vi bevakar arbetstagarens rätt till tjänstepension och meddelar er. Vi bevakar också kostnadsbidrag från andra arbetsgivare och inkomstsamordning för till exempel särskild avtalspension enligt KAP-KL.   

Räknar pensionsförmåner

Vi räknar ut pensionsförmåner utifrån inrapporterade uppgifter.  Dessutom skickar vi pensionsbrev till er före beräknad avgång. Ni kan godkänna och simulera beräkningar genom vårt webbverktyg. 

Betalar ut pension 

Vi betalar ut pensionen till den bank som pensionstagaren har valt. Pensionstagaren får insättningsbesked i januari varje år, samt vid förändringar.

Vi hanterar både nya och gamla avtal

När du sluter avtal med oss om pensionsadministration gäller det inte enbart de nuvarande avtalen AKAP-KL och KAP-KL. Vi hanterar också pensionsbestämmelser som PFA, PA-KL, PA-KFS, PRF, PRF-KL och andra äldre pensionsbestämmelser.

Är du intresserad av vår pensionsadministration?

Kontakta din kundansvarige som berättar mer!

 

Relaterade artiklar

pensionar-2.jpg

Pensionshjälpen - hyr den bästa kompetens du kan få

Saknar ni tid eller personal för att administrera era pensioner? Då hjälper vi gärna till. Vi kan ta över arbetet både tillfälligt och på längre sikt.

Läs mer

Kontakta oss om du har frågor

Jobbar du med pensioner i kommun, region eller kommunalt bolag? Här finns kontaktuppgifter till kundansvariga och kundkontakter hos oss.

Vill du veta mer om våra tilläggstjänster inom pension och försäkring? Kontakta våra seniorkonsulter och utbildningsansvariga.

Se filmen om Pensionshjälpen


Vad våra kunder tycker om Pensionshjälpen
blomslinga-4_1_RGB.png