Säga upp avtal med KPA Pension

Här kan arbetsgivare som är medlem i Sobona eller Fastigo säga upp sitt avtal med KPA Pension. Här kan även medlemmar i Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation säga upp försäkringsavtalet TGL-KL.

Har du frågor kring uppsägningen - kontakta foretag@kpa.se. Vid frågor om  produkterna TGL-KL eller familjeskydd, kontakta efterlevandeformaner@kpa.se.

Uppgifter om arbetsgivaren

Vilka avtal vill ni säga upp?

Om sjuka och äldre ska kvarstå - bifoga godkännande från Pensionsnämnden nedan.

Läs mer om vår hantering av personuppgifter och dina rättigheter här.

Övrig information

Pensionsnämnden för KAP-KL/AKAP-KL

Om sjuka och äldre ska kvarstå efter uppsägningen måste ett godkännande om det begäras från Pensionsnämnden: Pensionsnämnden, Sveriges Kommuner och Regioner, 118 82 Stockholm.