Ansök och hämta blanketter för TGL och familjeskydd

Här kan du teckna avtal om TGL-KL och familjeskydd AKAP-KL

För att teckna avtal om TGL-KL och/eller AKAP-KL familjeskydd behöver du fylla i Ansökan om TGL-KL/AKAP-KL familjeskydd.

Bifoga också ifylld blankett om kundkännedom samt vidimerad kopia av id-handling när du skickar in anmälan om TGL-KL och familjeskydd.

Kundkännedom

Vidimerad kopia av id-handling

Skicka din ansökan till: KPA Pension, Upphandling, 106 85 Stockholm

Beställa broschyrer

Du kan beställa broschyrer som gäller efterlevandeskydd genom att logga in på Nya KPA Direkt.

Hämta blanketter 

Arbetsgivarintyg - anmälan om avliden arbetstagare 

Ansökan om ersättning till efterlevande - Tjänstegrupplivförsäkring TGL-KL

Tjänstgöringsbesked

Gäller det förmånstagarförordnande kan du läsa mer om det här. Där finns också blankett för efterlevandeskydd.

Produktblad TGL-KL

Information till anhöriga - Tjänstegrupplivförsäkring TGL-KL

Kontakta oss om du har frågor

Jobbar du med pensioner i kommun, region eller kommunalt bolag? Kontakta er kundansvarig eller en av våra kundkontakter så hjälper vi dig.

Vill du veta mer om våra tilläggstjänster inom pension och försäkring? Hör av dig till  våra seniorkonsulter.