Ansök och hämta blanketter för TGL och familjeskydd

Här kan du teckna avtal om TGL-KL och familjeskydd AKAP-KL

För att teckna avtal om TGL-KL och/eller AKAP-KL familjeskydd behöver du fylla i Ansökan om TGL-KL/AKAP-KL familjeskydd (pdf).

Bifoga också ifylld blankett om kundkännedom samt vidimerad kopia av id-handling när du skickar in anmälan om TGL-KL och familjeskydd.

Kundkännedom (pdf)

Vidimerad kopia av id-handling (pdf)

Skicka din ansökan till: KPA Pension, Upphandling, 106 85 Stockholm

Beställa broschyrer

Du kan beställa broschyrer som gäller efterlevandeskydd genom att logga in på Nya KPA Direkt.

Hämta blanketter 

Arbetsgivarintyg - anmälan om avliden arbetstagare (pdf) 

Ansökan om ersättning till efterlevande - Tjänstegrupplivförsäkring TGL-KL (pdf)

Tjänstgöringsbesked (pdf)

Här kan du läsa mer om förmånstagarförordnande. Där finns också blankett för efterlevandeskydd.

Produktblad TGL-KL

Information till anhöriga - Tjänstegrupplivförsäkring TGL-KL (pdf)

Kontakta oss om du har frågor

Arbetar du med pensioner i en region, kommun eller ett kommunalt företag?

Kontakta oss om du har frågor, så hjälper vi dig.

Vill du veta mer om våra tilläggstjänster inom pension och försäkring? Hör av dig till våra seniorkonsulter.