KPA Pension blir förvalsbolag i PA-KFS-upphandling

KPA Pension har utsetts till förvalsbolag i upphandlingen av de försäkringsbolag där de anställda som omfattas av PA-KFS har möjlighet att placera sin tjänstepension med start den 1 januari 2014.

PA-KFS omfattar cirka 30 000 anställda vilka nu har fått KPA Pension till förvalsbolag. Det innebär att om den anställde inte gör något aktivt val, placeras tjänstepensionen i en traditionell försäkring utan återbetalningsskydd hos KPA Pension.

KPA Pension är ett ekonomiskt starkt bolag med en totalavkastning i snitt under 5 år (2008-2012) på 7,9 procent per år – bäst i klassen bland jämförbara bolag, och solvensen ligger på 167 procent per sista maj. Den ekonomiska styrkan gör att administrationsavgifterna kan hållas låga, något som i slutändan gynnar kunderna.

Även de som aktivt väljer traditionell försäkring hos KPA Pension får samma låga avgifter. Majoriteten av våra 1,2 miljoner kunder har just en traditionell pensionsförsäkring som ger trygghet i form av en garanterad pension.

Våra kunder gör kloka val och därför är vår viktigaste uppgift att se till att de inte behöver oroa sig för hur deras pensionspengar är placerade. De ska kunna lita på att deras pensionssparande ökar i värde utan att det sker på bekostnad av miljön eller andra människors rättigheter.

KPA Pension förvaltar tryggt och etiskt våra kunders pensionspengar och därför arbetar vi aktivt för att påverka företag att ta ansvar för miljö och mänskliga rättigheter liksom att motverka korruption. Bolaget investerar inte i vapen, alkohol, tobak och spel.