Uppdaterade produktblad i och med IDD

Anställda som omfattas av försäkring enligt en tjänstepensionsplan behöver få viss information om försäkringsbolaget och försäkringen.

I och med nya regelverk för försäkringsdistribution (IDD) har vi uppdaterat våra produktblad för Tjänstegrupplivförsäkring och Familjeskydd. Ladda ner dem och lämna till alla anställda som nu eller framöver kommer att omfattas av försäkringen.

Här är de uppdaterade produktbladen:

Tjänstegrupplivförsäkring TGL-KL (9024)

Grupplivförsäkring GL-F (9240)

Fortsättningsförsäkring TGT-FO (9241)

Familjeskydd AKAP-KL (3059)

 

Du hittar alla produktblad och blanketter om efterlevandeskydd här