Administrativt stöd för dig som arbetsgivare

Pensioner är ett av många viktiga arbetsområden för er som arbetsgivare. Samtidigt är det ett komplext område där det ibland kan vara svårt att rekrytera nytt. Där hjälper vi gärna till. Våra pensionshandläggare och seniorkonsulter har mångårig erfarenhet av pensioner för kommuner och regioner. Vi kan ta över ert arbete helt eller delvis och både tillfälligt och på längre sikt.