pensionar-2.jpg

Pensionshjälpen - hyr den bästa kompetens du kan få

Saknar ni tid eller personal för att administrera era pensioner? Då hjälper vi gärna till. Vi kan ta över arbetet både tillfälligt och på längre sikt.

Pensioner är ett av många viktiga arbetsområden för er som arbetsgivare. Ibland kan det vara svårt att både hålla koll på själva området pensioner och att hinna utföra de återkommande arbetsuppgifter som krävs för att hålla en bra kvalitet.

Med Pensionshjälpen tar vi över arbetet med era pensioner. Vi utför arbetsuppgifterna från vårt kontor och håller kontakt med era anställda via telefon, e-post och brev. Vi erbjuder följande tjänster:

Rapportering, bevakning och rättelse

Vi gör följande:
  • rapporterar anställningsuppgifter enligt vår och Pensionsvalets tidsplan
  • rättar felaktiga anställningsuppgifter som kan uppstå vid uppdateringarna från ert lönesystem
  • kontrollerar att korrekta pensionsavgifter lämnas till Pensionsvalet
  • sköter kontakterna med Pensionsvalet
  • bevakar tidpunkt för pension och hör av oss till den anställda före pensionsåldern
  • kontrollerar att pensionen är riktig och registrerar pensionsavgång
  • skickar pensionsbrev till er som arbetsgivare.

Service

Vi ger hjälp till era anställda i pensionsfrågor, besvarar frågor om tjänstepensionen och gör förhandsberäkningar på den kommande pensionen.

Åtgärder vid dödsfall

Vi sköter administrationen av efterlevandepension. Vi håller i kontakterna med dödsboet och Skatteverket och ansöker även om TGL-KL och efterlevandepension.

Kontakta oss för mer information

Vill du veta mer om vilka fördelar just din verksamhet kan få från Pensionshjälpen är du varmt välkommen att kontakta din kundansvarige eller någon av våra seniorkonsulter. 

 

Relaterade dokument