Pensionsrapport 2017

KPA Pension släpper i dagarna en rapport som belyser de ställningstagande som en eventuell ny redovisningslag kan få och vilka överväganden många kommuner står inför.

Här hittar du rapporten i sin helhet:

 Finansiella effekter av en ny redovisningslagstiftning

 
)