Riskanalysen ger klarhet om framtidens pensioner

Pensionsrisker kan enkelt uttryckas som för höga kostnader eller för lite pension. De innebär ofta oväntade och negativa resultat för både arbetsgivare och medarbetare. Riskanalysen hjälper er att hantera era medarbetares pensioner i framtiden.

Tjänstepensioner är långsiktiga åtaganden och har stor inverkan för individens framtida ekonomi. Samtidigt innebär de nya pensionsavtalen att vi vet hur mycket som ska betalas in till pensionen, men inte hur stor den slutligen blir.

För er som arbetsgivare utgör pensionskostnaden också en betydande del av personalkostnaderna. Att ha god ekonomisk kontroll på förmåner till de anställda är viktigt för att ni ska kunna se ert framtida handlingsutrymme. I ett längre perspektiv bidrar bra pensioner till framtida skatteintäkter och köpkraft som pensionär.

Vår riskanalys ger er verktygen

Har ni en plan för hur ni ska hantera era anställdas pensioner i framtiden? Kanske har ni redan ställt er frågor som:

  • Ska vi göra samma sak imorgon som vi gjorde igår?
  • Ska vi göra det på samma sätt?
  • Vad vill vi göra?
  • I vilken omfattning?
  • Och har vi den kompetens som behövs?

Vår tjänst Riskanalys pensioner har som mål att utgöra er plattform för hur ni väljer att sköta ert pensionsåtagande i framtiden ­- på ett effektivt och säkert sätt som i förlängningen ger trygga medarbetare.

Riskanalys pensioner

Så här går det till:

1. Kartläggning.

 Tillsammans med er gör vi en kartläggning av alla era pensionsåtagande. Det omfattar kollektivavtalade pensioner, andra pensionsåtaganden och pensionsreglemente för förtroendevalda. Vi gör även en inventering över den kompetens som ni själva besitter och har tillgång till. Kopplingen mellan personalavdelning och ekonomiavdelning är en viktig del i pensionshanteringen.


2. Analys.

Efter kartläggningen gör vi en analys om just era förutsättningar för och önskemål om pensionshanteringen. I analysen går vi igenom:

  • Era processer för pensionshantering.
  • Är policy och riktlinjer uppdaterade?
  • Identifierade kritiska moment värderas för att åtgärder ska kunna prioriteras.
  • Har ni behov av mer kompetens? Nu eller framöver?
  • Utrymme för egen kompetens eller köpa av/samarbeta med andra?

3. Sammanställning.

Avslutningsvis ger vi er verktyg som bidrar till att ni kan minska era identifierade risker. Verktygen kan bestå av checklistor, rutinbeskrivningar och extern utvärdering. En skriftlig sammanställning överlämnas och efter sex månader gör vi en uppföljning.

Vill du veta mer?

Välkommen att kontakta er kundansvarige eller någon av våra seniorkonsulter.