Informationspaket för anställda med FÅP-intjänande

Har ni anställda med ett pågående intjänande av förmånsbestämd ålderspension? Dessa anställda kan välja mellan KAP-KL och AKAP-KR.

Här kan du som arbetsgivare anmäla intresse för vårt informationspaket för dessa anställda. Målet är att alla ska kunna göra ett genomtänkt val av tjänstepensionsavtal nästa år.

Vi erbjuder er:

  • två digitala informationsträffar som hålls under mars-maj 2023
  • en film som ni kan visa på möten och lägga upp på ert intranät

Priset för informationspaketet är oaktat ert nuvarande avtal med KPA Pension.

Fyll i era uppgifter så hör vi av oss!

Uppgifter om arbetsgivaren

Läs mer om vår hantering av personuppgifter och dina rättigheter här.

Er intresseanmälan är inte bindande.