Långtidsprognos på pensionsskulder och pensionskostnader

Nu har vi anpassat pensionskostnadsberäkningarna utifrån den förändrade diskonteringsräntan och det nya pensionsavtalet AKAP-KL. Om ni är intresserade av effekterna på kort och lång sikt kan ni redan nu beställa en sådan beräkning.

Vi räknar fram och erbjuder långtidsprognoser över 40 på bland annat

• Pensionsskuldsutveckling
• Pensionskostnad
• Nuvarande och framtida likviditetsbelastning
• Pensionsutbetalningarnas storlek från ansvarsförbindelse
• Känslighetsberäkningar på nytt och gammalt pensionsavtal
Beräkningarna utgår från de nuvarande anställda och före detta anställda som finns i våra register.

Analyser och pensionsrapport till er hjälp
I beräkningarna ingår analyser som visar när pensionskostnaderna har störst påverkan på er ekonomi i förhållande till era skatteintäkter. Analyserna beskrivs i en pensionsrapport som ni kan använda vid egna presentationer.

Beställ en beräkning på KPA Direkt eller genom er kundansvarige
Logga in på KPA Direkt och gör beställningen under Pensionsskuld/Långtidsprognos. Långtidsprognosen är en tilläggstjänst och prisupp¬gifter finns på samma plats. Ni kan också kontakta er kundansvarige för att få hjälp med beställningen.

 
)