Att rekrytera och behålla nyckelpersoner

Syfte

Seminariets syfte är att ge kunskap om hur pension och andra förmåner kan användas strategiskt för att rekrytera och behålla nyckelpersoner.        

Innehåll

Att vara en attraktiv arbetsgivare för anställda med spetskompetens behöver inte vara svårt. I detta seminarie visar vi hur ni med pension kan behålla viktig personal.
Du får en översikt av olika pensionsavtal, en genomgång av de vanligaste förmånerna och kunskap om hur olika försäkringslösningar kan användas för att ge anställda ett incitament att stanna kvar.        

Målgrupp

Seminariet vänder sig till dig som arbetar med personalfrågor i allmänhet och rekrytering i synnerhet, i både offentlig och privat sektor.
 
)