Nytt pensionsavtal 2014

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) samt Arbetsgivarförbundet Pacta har träffat en principöverenskommelse med de centrala fackliga organisationerna om nytt pensionsavtal som ska ersätta det nuvarande KAP-KL.

Parternas gemensamma målsättning är att ett helt avgiftsbestämt pensionsavtal ska träda i kraft den 1 januari 2014. Principöverenskommelsen anger att det helt avgiftsbestämda pensionsavtalet ska gälla för arbetstagare som är födda 1986 och senare.

KPA inleder en  informationsturné

Vi planerar för en första informationsturné med start den första oktober. Totalt planerar vi för 15 tillfällen runt om i landet, från Luleå i norr till Malmö i söder. Dessa informationsträffar riktar sig till både beslutsfattare och handläggare. Varje pass kommer att vara på ca två timmar.

Håll ögonen på!

På www.kpa.se hittar du det senaste om KPA Pensions kurs- och seminarieutbud. Här kommer du att hitta information om höstens aktiviteter för att informera om det nya pensionsavtalet KAP-KL och SKL:s nya rekommendation för politikerpension.

 
)