Informationspaket om AKAP-KR för er med PA-KFS

Här kan du som arbetsgivare anmäla intresse för vårt informationspaket, dvs. fyra digitala informationsträffar + informationsfilm, om det nya avtalet AKAP-KR.

De fyra digitala träffarna kommer hållas den 16 och den 22 februari 2023, två tillfällen per dag. Priset är oaktat ert nuvarande avtal med KPA Pension.

Uppgifter om arbetsgivaren

Läs mer om vår hantering av personuppgifter och dina rättigheter här.

Er intresseanmälan är inte bindande.