Att kommunicera pension

Utbildningen syftar till att utveckla deltagarnas kommunikativa förmågor. Hur man når fram med komplex information, som t.ex. frågor om pension, utan att det blir för svårt för mottagaren.

Syfte

Kursen ger dig kunskaper om retorik, pedagogik, kroppsspråk och om konsten att verkligen nå fram. Boken Kliv fram, ta plats och tala! skriven av kursledaren Marie-Louise Zeisig, ingår som kurslitteratur.

Innehåll

  • Olika metoder för att göra komplex kunskap tillgänglig och intressant
  • Hur du kommunicerar pension
  • Argumentera och förklara
  • Att skapa dialog och medverkan
  • Olika metoder för att väcka och bibehålla intresse

Du får dessutom lära dig att praktiskt tillämpa kunskapen. Genom övningar får du prova att använda ditt kroppspråk och din röst för att få fram ditt budskap. 

Om kursledaren

Marie-Louise Zeisig är utbildad sångpedagog och övriga universitetsstudier är retorik, psykologi, dramatik, musikvetenskap. Hon har genom sin erfarenhet som pedagog, artist och utbildningskonsult en heltäckande kunskap om vad som fungerar i mötet med åhörare och individ.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till alla som vill lära sig och behöver kommunicera komplex information till kollegor, anställda och andra, som t.ex. frågor om pension.

 

 
)