Avgiftsbestämd ålderspension – en fördjupning

Syfte

Den här utbildningen riktar sig till dig som får frågor från anställda om tjänstepensionen/håller informationsträffar  för anställda,  och som känner att du behöver bättre kunskap om den avgiftsbestämda ålderspensionen.        

Innehåll

Kursen ger dig en djupare kunskap om de bakomliggande reglerna för avgiftsbestämd ålderspension, så att du kan ge anställda bättre information om den avgiftsbestämda ålderspensionen.

Vad går vi igenom?
  • De viktigaste försäkringslagarna
  • Viktiga försäkringsbegrepp
  • Grundligt om traditionell försäkring
  • Grundligt om fondförsäkring
  • Risk i förhållande till avkastning
  • Pensionsförsäkringens olika avgifter
  • Grundligt om återbetalningsskydd
  • Utbetalning av avgiftsbestämd ålderspension
  • Viktigt att tänka på vid val av placering
  • Var går gränsen mellan pensionsinformation och pensionsrådgivning

På kursen varvar vi föreläsningar, diskussioner och erfarenhetsutbyte.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till dig som arbetar med pensioner och som får frågor från anställda om tjänstepensionen.  

Kurstillfällen

Maj 2018

Kursdatum: 17 maj kl. 09.30 – 16.00 (kaffe och smörgås serveras från kl. 09.00)
Plats: Folksam, Bohusgatan 14, Stockholm       
Pris: 5 500 kronor (ex. moms)      
Maxantal: 20      
Sista anmälningsdag: 2018-05-03

Anmälan till kursen

 
)