Beteendeekonomi - psykologin bakom beslutsfattande

Kursen syftar till att du ska få en ökad förståelse för de faktorer som påverkar hur vi själva och andra fattar viktiga beslut, till exempel hur anställda väljer att ta ut sin tjänstepension.

Syfte och innehåll

Vi går igenom olika psykologiska aspekter som påverkar beslutsfattande. Det kan till exempel vara att om vi hör eller läser något tillräckligt ofta blir det en sanning som påverkar våra val.

Psykologen Niklas Laninge lär dig mer om det växande ämnet beteendeekonomi.

Till dagen tar du med dig en eller ett par utmaningar du vill lösa. Under kursen får du flera verktyg som hjälper dig med detta, och som givetvis kan återanvändas.

Något av innehållet:

  • Är vi de rationella varelser som de gamla ekonomiska modellerna förutsätter?
  • Forskningsfältet beteendeekonomi har visat att alla gör systematiska tankefel när man fattar beslut.
  • Kursen tar upp de vanligaste tankefelen samt visar hur du kan använda dem till din fördel.

Om kursledaren

Niklas Laninge är utbildad psykolog och har i flera års tid föreläst och skrivit om kreativitet och beslutsfattande.

Målgrupp

Kursen vänder sig dig som arbetar i kommun eller landsting och som vill förstå något om orsakerna till varför människor agerar som de gör i olika situationer.

 
)