Kurs om efterlevandeskydd

I avtalen AKAP-KR och KAP-KL ingår olika skydd till de efterlevande. De fungerar på olika sätt vilket är viktigt att känna till både för arbetsgivare och medarbetare.

Kursen riktar sig till dig som vill lära dig mer om de efterlevandeskydd som finns för anställda som omfattas av dessa kommunala avtal.

Mål med kursen

Kursen ger dig övergripande kunskaper om reglerna för lagstadgade efterlevandeskydd och de kollektivavtalade efterlevandeskydden inom kommun, region och kommunala företag.

Efter kursen kommer du

  • fått övergripande kunskap om de olika efterlevandeskydden
  • känna till vilka skydd som kan betalas ut, till vem och hur länge
  • förstå vilka efterlevandeskydd de anställda själva kan påverka
  • veta vad du som arbetsgivare behöver göra vid ett dödsfall

Kursen är interaktiv, vilket innebär att vi varvar föreläsning med olika aktiviteter som kräver ditt engagemang.

Observera! Vi kommer inte gå igenom praktisk handläggning i Nya KPA Direkt.

Mycket bra kurs, tydlig och viktig information om efterlevandeskydd då det kan vara rörigt med de olika delarna.

Tidigare deltagare