Kurs om förmånsbestämd pension

Eftersom högavlönade kan välja att behålla KAP-KL i stället för att gå över till AKAP-KR, är det fortfarande viktigt för dig som arbetar med pensioner att känna till grunderna om förmånsbestämd pension.

Kursen passar för dig som arbetar med pensioner. Den vänder sig till dig som behöver en repetition och/eller vill bygga på dina kunskaper inom förmånsbestämd pension. Det är bra om du har gått vår grundkurs tidigare eller har motsvarande förkunskaper.

Mål med kursen

Kursen ger dig kunskap om den förmånsbestämda pensionen i KAP-KL och om intjänad pensionsrätt.

Efter kursen kommer du

  • fått bättre kunskap om vad förmånsbestämd ålderspension (FÅP) är 
  • förstå skillnaden mellan intjänad pensionsrätt (IPR) 1997-12-31 och en PA-KL livränta
  • känna till hur tillgodoräkning av IPR-tid tillämpas
  • veta vad du som arbetsgivare behöver hantera när det gäller FÅP och IPR.

Kursen är interaktiv, vilket innebär att vi varvar föreläsning med olika aktiviteter som kräver ditt engagemang.

Observera! Vi kommer inte gå igenom praktisk handläggning i Nya KPA Direkt.

Kurstillfälle 2 2023

Datum: 17 november

Tid: kl. 9.00–12.00

Pris: 4 000 kronor exkl. moms. Priset avser första deltagaren och därefter halva priset för varje ytterligare deltagare från samma arbetsgivare. Har arbetsgivaren avtalade priser gäller dessa för samtliga deltagare.

Plats: Kursen är digital och hålls via Teams eller Zoom.

Sista anmälningsdag: 15 november

Anmäl dig till kursen om Förmånsbestämd pension