PA-KFS 09 – avtal och rapportering

Utbildningen vänder sig till dig som arbetar med PA-KFS 09 och behöver en övergripande kännedom om pensionsavtalets och försäkringsvillkorens regler, samt kunskap om de administrativa rutinerna gentemot Pensionsvalet.

Syfte

Kursen ger dig kunskap om de viktigaste reglerna i pensionsavtalet PA-KFS 09 och i försäkringsvillkoren.  Kursen ger dig också kunskap om när och hur du ska rapportera grunduppgifter till Pensionsvalet.

Innehåll

  • Ålderspension och övergångspremier
  • Efterlevandepension, återbetalningsskydd och förmånstagare
  • Premiebefrielseförsäkringen 
  • Rapportering av grunduppgifter 
  • Arbetsoförmåga
  • Föräldraledighet 
  • Rättelser och felsignaler
  • Pensionsvalets extranät

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till dig som arbetar med handläggning av pensioner enligt PA-KFS 09, och till dig som av annan anledning behöver motsvarande kunskaper.

Kurstillfälle

Oktober 2018

Kursdatum: 23 oktober, kl 9.30–16.00 (kaffe och smörgås serveras från kl 9.00)
Plats: Folksam, Bohusgatan 14, Stockholm (tunnelbanestation Skanstull, grön linje)
Pris: 5 500 kronor exkl moms
Sista anmälningsdag: 2018-10-02
Kursledare: Christine Alsing, Henric Södrén

Anmälan till kursen

 

 
)