PA-KFS 09 – avtal och rapportering

Utbildningen vänder sig till dig som arbetar med PA-KFS 09 och behöver en övergripande kännedom om pensionsavtalets och försäkringsvillkorens regler, samt kunskap om de administrativa rutinerna gentemot Pensionsvalet.

Syfte

Kursen ger dig kunskap om de viktigaste reglerna i pensionsavtalet PA-KFS 09 och i försäkringsvillkoren.  Kursen ger dig också kunskap om när och hur du ska rapportera grunduppgifter till Pensionsvalet.

Innehåll

  • Ålderspension och övergångspremier
  • Efterlevandepension, återbetalningsskydd och förmånstagare
  • Premiebefrielseförsäkringen 
  • Rapportering av grunduppgifter 
  • Arbetsoförmåga
  • Föräldraledighet 
  • Rättelser och felsignaler
  • Pensionsvalets extranät

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till dig som arbetar med handläggning av pensioner enligt PA-KFS 09, och till dig som av annan anledning behöver motsvarande kunskaper.

Kurstillfälle

 

 

 
)