PA-KFS 09 – avtal och rapportering

Utbildningen vänder sig till dig som arbetar med PA-KFS 09 och behöver en övergripande kännedom om pensionsavtalet, samt kunskap om de administrativa rutinerna gentemot Pensionsvalet.

Syfte

Kursen ger dig kunskap om de viktigaste reglerna i pensionsavtalet PA-KFS 09. Du får också veta mer om hur du ska rapportera grunduppgifter till Pensionsvalet.

Innehåll

  • Ålderspension och övergångspremier
  • Efterlevandepension, återbetalningsskydd och förmånstagare
  • Premiebefrielseförsäkringen 
  • Rapportering av grunduppgifter 
  • Sjukdom
  • Föräldraledighet 

Kurstillfälle 2021

Kursdatum: 22 april

Tid: kl. 9.00–15.00

Pris: 5 500 kronor exkl. moms

Sista anmälningsdag: 20 april

Anmäl dig här

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till dig som arbetar med handläggning av pensioner enligt PA-KFS 09, och till dig som av annan anledning behöver motsvarande kunskaper.